Vad händer om min kund inte betalar en såld faktura?

När du har sålt din faktura via programmet är det Visma Finance AB som äger den. De sköter leveransen och skickar fakturan till din kund. Skulle kunden inte betala innan förfallodatumet är passerat, tar Visma Finance AB hand om påminnelsehanteringen utan extra kostnad. Om kunden inte betalar, trots påminnelse, skickas fakturan vidare till inkasso. Både påminnelser och inkassohantering sköts av Visma Finance AB för att säkerställa att din kund får en bra upplevelse. För att kunna hjälpa till med detta är det viktigt att du kontrollerar att kundens uppgifter är uppdaterade, gärna att det finns en e-postadress angiven och att det finns ett organisationsnummer/personnummer på fakturan.

Om kunden mot förmodan inte har betalat till Visma Finance AB efter ytterligare 30 dagar, det vill säga 30 dagar efter fakturans förfallodatum, kommer Visma Finance AB att skicka en faktura till dig på hela fakturabeloppet. Detta kallas för att sälja med regress. I och med regressfakturan betalar du tillbaka det utbetalda beloppet plus själva avgiften för att sälja fakturan (det vill säga hela fakturabeloppet). Även om du får en regressfaktura så fortsätter Visma Finance AB att driva in fordran, så du bör inte skicka egna påminnelser eller använda Visma AutoCollect för det. När kunden till slut betalar fakturan kommer Visma Finance AB att betala tillbaka beloppet till dig.

Skulle din kund bestrida en faktura, oavsett när i processen, så kan Visma Finance AB tyvärr inte driva vidare fordran. Den kommer då att återlämnas till dig, vilket är enligt god sed i branschen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.