Hur rättar jag momsen om jag har hittat fel i bokföringen i en låst period?

Momsreglerna säger att en momsdeklaration ska rättas genom att en ny korrekt momsdeklaration för samma period skickas in. Det är inga problem om perioden inte är låst för då gör du bara rättelsen i bokföringen i perioden felet fanns och gör en ny momsrapport. Om perioden däremot är låst blir det problem, eftersom bokföringsreglerna säger att rättelser i låsta perioder ska göras i den period man håller på att bokföra när felet upptäcks. Du behöver då manuellt lämna in en helt ny momsdeklaration för den period där felet fanns.

Exempel

Jag har vid avstämning i oktober hittat ett fel på en verifikation daterad i juni och som har påverkat redan redovisad momsrapport med fel belopp.

Om perioden är avslutad och låst i programmet ska en ändringsverifikation göras i den period du befinner dig i när du hittar felet, alltså oktober. Du ska då göra en ändringsverifikation endast på mellanskillnaden.

Du har den 20XX-06-01 bokfört ett inköp på 60 000 kr fel och i stället skrivit 6 000 kr. Så här såg det ut i din bokföring:

1930 kredit 6 000 kr

4010 debet 4 800 kr

2641 debet 1 200 kr

När du bokför oktober upptäcker du att det skulle varit 60 000 kr istället för 6 000 kr. Då ska du registrera en ändringsverifikation med datum i oktober och den ska se ut så här:

1930 kredit 54 000 kr

4010 debet 43 200 kr

2641 debet 10 800 kr

Du kan inte automatiskt få ut en ny korrekt momsrapport från programmet, utan korrigeringen på momsdeklarationen måste göras manuellt till Skatteverket. Det gör du genom att lämna in en helt ny momsdeklaration för den period där felet fanns, dvs juni. Du ska inte redovisa bara ändringen utan göra om hela momsdeklarationen så som den skulle ha sett ut om inköpet varit rätt bokfört från början. I det här fallet ska du öka ingående moms med 10 800 kr i ruta 48 på momsdeklarationen.

Momsrapporten för oktober måste också justeras manuellt innan den redovisas till Skatteverket. I vårt fall ska den momsdeklarationen minskas med 10 800 kr i ruta 48.