När kan jag låsa upp en låst period/år?

Funktionen Ändra låsning använder du endast om du av misstag har låst en period i bokföringen. Enligt bokföringsnämndens regler ska perioden låsas när den är avstämd och klar. Det är bara om du av misstag låst innan perioden var riktigt avstämd och klar som du ska använda ändra låsning. Det är viktigt att du verkligen ser till att du har gjort avstämning så att allt stämmer innan du låser perioden.

Gör till vana att alltid stämma av åtminstone bankkontot varje månadsslut, läs mer om Gör automatisk avstämning. När du ska göra momsdeklaration är det viktigt att du ser till att alla kundfakturor och leverantörsfakturor som avser momsperioden verkligen är bokförda och att de är bokförda i rätt period. Perioden kan inte låsas upp efter det att din senareläggningstid har gått ut, eftersom det skulle innebära att bokföringsskyldigheten för den perioden inte har fullgjorts. Däremot kan bokföringsår låsas upp för bokslutstransaktioner även efter att möjligheten till senareläggning för den löpande bokföringen gått ut.

Du hittar funktionen under Arkiv - Bokföringsår - Ändra låsning. Upplåsning och vad som har gjorts efter upplåsning framgår alltid av behandlingshistoriken.

Är det så att du behöver rätta en verifikation som ligger i en låst månad, så ska detta göras genom att skapa en ändringsverifikation i en olåst period i samband med att felet upptäcks. Du ska alltså inte låsa upp en avstämd och klar period och göra rättningen där.