Hur hittar jag min serverdator i nätverket?

Om du vid arbetsplatsinstallationen inte hittar serverdatorn i nätverket kan du ansluta direkt mot serverns datornamn istället. Vet du inte serverns datornamn tar du reda på det genom att placera dig vid servern och högerklicka på ikonen Den här datorn/Dator. Välj Egenskaper så ser du serverns datornamn under Datornamn.

Placera dig därefter på arbetsplatsen. Gå in under Start - Alla program - Tillbehör - Kör, alternativt skriv direkt i fältet Sök bland program och filer i Startmenyn. Skriv två backslash och därefter serverns datornamn, exempelvis \\server, och tryck Enter. Nu ska du få upp serverns utdelade mappar. Om du valt att göra installationen enligt standard går du in under mappen SPCS_Administration\Gemensamma filer\Klientsetup\ och dubbelklickar på setup.exe för att starta installationen på arbetsplatsen.