Visma Administration 500

Ta emot dokument via Visma AutoInvoice

I Visma Administration 500 kan du använda tjänsten Visma AutoInvoice för att ta emot leverantörsfakturor från dina leverantörer. Du kan välja att ta emot fakturor helt elektroniskt till ditt program, det vill säga din leverantör skickar en faktura från sitt ekonomiprogram direkt till ditt Visma Administration 500. På samma sätt kan du välja att göra med ordrar.

Vill du spara tid och förenkla din hantering av inkommande dokument ytterligare kan du dessutom välja att använda dig av Vismas scanningtjänst. Då kan de leverantörer som inte har möjlighet att skicka helt elektroniska dokument, skicka sina pdf- eller pappersfakturor till Vismas scanningtjänst. Där tolkas fakturan och omvandlas till en e-faktura som sedan skickas vidare till ditt program där du läser in den. Tillsammans med e-fakturan bifogas alltid en pdf så att du har möjlighet att se hur fakturan ser ut i sin helhet. Scanningcentralen arkiverar orginalfakturan.

Om du använder Visma AutoInvoice tillsammans med Visma Byråstöd eller Visma Advisor och vill skicka och/eller ta emot fakturor via Visma AutoInvoice för din kunds räkning, behöver du ange detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma AutoInvoice.

Relaterade avsnitt

Visma AutoInvoice
Kontrollera mottagare av elektroniska dokument
Hantera ej levererad e-faktura
Läs in e-fakturor, kommando
Visma AutoInvoice, företagsinställningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)