Visma Administration 500

Avstämningar, listläge

Programdelen finns under Bokföring - Avstämningar.

När du har valt knappen Stäm av i dialogen Avstämningar och programmet har kontrollerat saldon för de delar du har markerat, öppnas listläget för Avstämningar. Du kan dubbelklicka på en rad i listan eller välja knappen Kort för att komma till kortläget för det markerade kontot. Du kan bara komma vidare till kortläget med avvikelse om det finns en differens mellan kontosaldo i bokföringen och avstämningsbelopp på den markerade raden som är större än 10 öre. I kortläget ser du de poster som kan vara orsak till differensen. I avsnittet Avstämningar, kortläge kan du läsa om möjliga orsaker och för att få förslag till åtgärder kan du klicka dig vidare därifrån.

Från listläget kan du välja utskriften Avstämningar.

Relaterade avsnitt

Gör automatisk avstämning
Gör manuell avstämning
Avstämningar
Avstämningar, kortläge

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)