Omvänd skattskyldighet

Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet.

Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet är, enligt Skatteverket, att motverka skattefusk. Du ska tillämpa omvänd skattskyldighet när du säljer varor och tjänster som omfattas av reglerna. Exempel på varor som omfattas av reglerna är avfall och skrot av vissa metaller, men även mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer där det totala beskattningsunderlaget överstiger 100 000 kr. Byggtjänster är exempel på tjänster som omfattas av reglerna.

För den allra senaste informationen om den omvända momsen, se Skatteverkets hemsida.

Avdrags- och återbetalningsrätt när köparen är skattskyldig för omsättningen

Som köpare kan du ha rätt att som ingående moms dra ett belopp som helt eller delvis motsvarar den moms du deklarerar som utgående moms på inköpet. Begränsad avdragsrätt gäller vid så kallad blandad verksamhet.

Som säljare av varor och tjänster, där köparen ska betala momsen, har du rätt till återbetalning av ingående moms. Du får därför göra avdrag för den ingående moms som du har på kostnader för din försäljning även i det fall köparen betalar den utgående momsen.

Inställningar i programmet

Om du fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet ska du göra följande inställningar i programmet.

  1. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning sätter du en markering för rutan Företaget fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet.
  2. Varor och tjänster som faktureras enligt regler för omvänd skattskyldighet bokförs ofta på egna konton. Kontrollera att du angett ett konto vid Försäljn omv skatt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. Du ska även ange detta per artikelkontering. Öppna den aktuella artikelkonteringen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar - Artikelkonteringar och se till att det finns en markering i Omvänd skatt och ett konto i fältet Försäljn omv skatt. Om du är osäker på vilka konton du ska använda bör du kontrollera detta med din redovisningsbyrå.
  3. Nästa steg är att markera vilka kunder som berörs av omvänd skattskyldighet. Det gör du på fliken Fler uppgifter i kundregistret. Längst ner till höger sätter du en markering i Momsskyldig vid omvänd skattskyldighet.
  4. När du sedan fakturerar kunden kommer rätt konton att användas utifrån artikelkonteringen och fakturan kommer inte att innehålla någon moms. På fakturautskriften får du automatiskt med texten Omvänd skattskyldighet om du har valt någon av våra standardmallar.

Textrad på faktura

Om du inte använder dig av artiklar när du fakturerar, eller lägger in en textrad med belopp på fakturan, får du manuellt ändra momskod och bokföringskonto på textraden för att det inte ska beräknas någon moms på fakturan. Detta gäller även kunder som är markerade för Momsskyldig vid omvänd skattskyldighet.

Konteringsmallar för omvänd skattskyldighet

För dig som vill arbeta med konteringsmallar för omvänd skattskyldighet på dina leverantörsfakturor finns tre konteringsmallar att läsa in i programmet.

KML63

Används vid inköp inom EU och beräknar och konterar både den ingående och utgående momsen.

KML74

Används vid omvänd skattskyldighet för byggtjänster. I konteringsmallen har vi använt konto 2617, 2647 och 4425.

KML75 Används vid omvänd skattskyldighet vid inköp av avfall, skrot från vissa metaller, mobiltelefoner och bärbara datorer m m. I konteringsmallen har vi använt konto 2617, 2647 och 4415.

Kontona som används i dessa konteringsmallar kan du behöva lägga till i kontoplanen under Bokföring - Kontoplan. Du klickar på Ny för att skapa nytt konto. Konto 2617 för utgående moms ska ha momskod 30 och konto 2647 för ingående moms ska ha momskod 48. Konto 4425 Inköpta tjänster Sv, omv skattskyld 25% ska ha momskod 24. Konto 4415 kan namnges som Inköpta varor Sv, omv skattskyl 25% och ska ha momskod 23.