Bokföringsrapportgenerator

Bokföringsrapportgeneratorn hittar du under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Bokföringsrapportgenerator.

Med hjälp av bokföringsrapportgeneratorn kan du skapa egna rapporter och listor. Du kan skapa mallar för rapportrader, framförallt med vilka konton och vilka rubriker som ska finnas på vilka rader. Du kan också skapa mallar för rapportkolumner där du anger vilka kolumner som ska vara med.

När du ska skriva ut en rapport från rapportgeneratorn kan du kombinera vilken radmall som helst med vilken kolumnmall som helst. Du kan också utföra olika beräkningar i de rapporter du skapar, till exempel dela ett belopp med 100 eller multiplicera två kolumner med varandra.

Du måste alltid använda rapportgeneratorn för att skriva ut de rapporter som är skapade med den.

Du kan skriva ut till bildskärm, skrivare, pdf eller fil (xlsx eller txt). Utskriften fungerar på samma sätt som utskrifterna av de fasta rapporterna.

Visma Spcs ger ingen support på programmets bokföringsrapportgenerator. Användaren får istället använda den dokumentation som finns tillgänglig i den skrivna hjälpen alternativt kontakta någon av Visma Spcs partners som har specialiserat sig på bokföringsrapportgenerator i Visma Administration 500. Kontaktuppgifter till återförsäljare och partners finns på Visma Spcs hemsida.

Relaterade avsnitt