Kontrollera rekommenderat utskriftsval, kommando

Du hittar kommandot Kontrollera rek. utskriftsval under Försäljning - Fakturahantering.

Med det här kommandot kan du kontrollera om det finns fakturor i din lista som har ett rekommenderat utskriftsval, det vill säga om kunden vill ta emot fakturan som en e-faktura eller som en faktura i Kivra om det är en privatperson. Det rekommenderade utskriftsvalet visas i kolumnen Rekommenderat och bara om du har ett annat utskriftsval angett på fakturan.

Du kan välja vilka fakturor du vill kontrollera genom att markera i kolumnen Markering. Är det inga fakturor markerade görs kontrollen på alla fakturor i listan.

Vill du använda det rekommenderade utskriftsvalet byter du direkt på raden i kolumnen Utskriftsval eller använder du kommandot Använd rek. utskiftsval. I samband med att du använder kommandot Använd rek. utskiftsval får du även möjlighet att uppdatera ditt kundregister med det nya utskriftsvalet.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.