Skicka fakturor, kommando

Kommandot Skicka fakturor hittar du i programdelen Försäljning - Fakturahantering.

I arbetsbilden Fakturahantering markerar du vilken eller vilka fakturor du vill skicka och därefter klickar du på kommandot Skicka fakturor. I dialogen som visas ser du en sammanfattning över hur dina fakturor kommer att levereras till dina kunder, det kan t ex vara som e-faktura, att fakturan ska sparas som en pdf eller skrivas ut via skrivare.

I kolumnen Skickas är alla fakturor med statusen Redo att skickas markerade. De fakturor som inte går att skicka har ett rött kryss i kolumnen Status och en förklaring till varför i kolumnen Statusinfo.

I den översta knappraden kan du klicka på pilen till höger om ikonen Mallinställningar. Därifrån kommer du åt att göra både Mallinställningar och Skrivarinställningar.

Längst ned kan du ändra i vilken ordning du vill att fakturorna ska skickas.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.