Visa bilaga, kommando

Kommandot Visa bilga kan du använda i programdelen Försäljning - Fakturahantering.

När du klickar på kommandot Visa bilaga öppnas ett nytt fönster med den bilaga som du har angett vid fältet Bilaga under Försäljning - Kundfakturor, fliken Kunduppgifter. Om du inte har angett någon sökväg till bilagan är kommandot Visa bilaga inaktivt.

Bilagan måste vara i pdf-format och bilagan tillsammans med fakturan får som mest vara 10 MB. Du kan endast bifoga en bilaga. Bilagan bifogas endast om du väljer något av utskriftsvalen Brev, E-faktura, E-post eller Kivra.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.