Visma Kreditupplysning

Visma Kreditupplysningär en tjänst som ger dig kunskap och information om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar därmed risken för onödiga kundförluster. Med tjänsten kan du göra kreditupplysning och anmärkningskontroll på aktiebolag, privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.

Tänk på att du enligt lag måste ha ett legitimt skäl för att få göra en kreditupplysning.

Vill du göra kreditupplysning och anmärkningskontroll på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag gör du det via Visma Kreditupplysning. Du når tjänsten genom att gå till startsidan i Visma Administration 500 och klicka på Mina tjänster uppe till höger. När du har loggat in öppnar du Visma Kreditupplysning.

För kreditupplysning/anmärkningskontroll på privatperson, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag finns det lagkrav på att en upplysningskopia ska skickas till den förfrågan gäller. I övriga fall skickas ingen kopia ut. Det finns också ett krav på en så kallad stark autentisering för att hantera känslig information på ett tryggt sätt. När du tar en upplysning på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får du därför bekräfta din identitet via BankID.

I samband med att du skapar en inloggning till vismaspcs.se så aktiveras tjänsten Visma Kreditupplysning. Om det finns flera användare av Visma Administration 500bestämmer företagets administratör för tjänsterna vilka som har behörighet att använda tjänstenVisma Kreditupplysning. Användare läggs till/tas bort genom att logga in på vismaspcs.se. Första gången du ska använda Visma Kreditupplysning får du godkänna villkoren för Visma Spcs webbplatser och tjänsten.

För att använda tjänsten fullt ut i programmet anger du dina inloggningsuppgifter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Mina tjänster och under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Mina tjänster -Visma Kreditupplysning anger du hur du vill använda tjänsten. På så vis blir du automatiskt inloggad och har tillgång till dina tjänster direkt när Visma Administration 500 öppnas. Läs mer i avsnitten Visma Kreditupplysning, företagsinställningar och Börja använda Visma Kreditupplysning i programhjälpen för Visma Kreditupplysning.

Du når kreditupplysningen på flera sätt: från kundregistret, leverantörsregistret och när du skapar en faktura. Välj kommandot Kreditupplysning .

När synkronisering mellan ekonomiprogrammet och Vismas tjänster görs, hämtas aktuell information om tjänster och behörigheter till programmet. Läs mer i avsnittet Användare, kortläge.

Du kan även nå Visma Kreditupplysning via Visma Spcs hemsida genom att gå till www.vismaspcs.se, välja Mina tjänster, ange dina inloggningsuppgifter och klicka på Logga in.

Relaterade avsnitt