Fält och funktioner i malleditorn

Här skapar du funktion och villkor för objekten. Du kan kombinera fält, funktioner och ledtexter för att skapa formler för ett objekt. Markera det du vill ha med från listorna och klicka på knappen Lägg till. Du kan även skriva in formeln direkt i fältet Skapa formel. När du är klar med formeln klickar du på knappen OK.

Du når dialogrutan genom att klicka på listknappen på raderna Funktion eller Villkor i rutan Basegenskaper till höger i arbetsbilden.

Fält

När du ska skapa en formel kan du använda dig av de olika fält som visas på fliken Fält i dialogrutan Fält och funktioner för mallar. När du dubbelklickar på ett fält läggs det till på formelraden.

Under respektive rubrik nedan så visas de fält som passar för respektive dokumenttyp.

Funktioner

I mallarna arbetar du med objekt. Varje objekt är den position där något ska skrivas ut, en beräkning göras eller liknande. Varje objekt har en position, som räknas i rad och kolumn, bredd, höjd och en rad inställningar. I bilden finns tre speciella fält, Funktion, Villkor och Kommentar. Kommentarraden kan du använda för olika minnesanteckningar. Minnesanteckningarna skrivs inte ut på mallen. På raden Funktion anger du fältnamn, funktioner, villkor, operatorer m m, som bestämmer vad som ska skrivas ut. På raden Villkor anger du fältnamn, operatorer m m som avgör när (om) objektet ska skrivas ut.

Om du ser texten “********** MAKULERAD **********“ betyder det att denna text, det som står inom citationstecken, ska skrivas ut om villkoret uppfylls. Det ska behandlas som text, och alltså inte som funktion, fält, villkor eller operand, ska alltid inneslutas i citationstecken.

Villkoret är %MAKUL. Villkoret betyder att om dokumentet är makulerat ska texten vid Funktion skrivas ut. Om dokumentet inte är makulerat är villkoret inte uppfyllt och alltså skrivs inte texten vid Funktion ut.

Relaterade avsnitt