Skapa periodisering

När du registrerar en leverantörsfaktura, kundfaktura eller verifikation har du möjlighet att periodisera kostnaden eller intäkten över flera månader. Om du under Bokföring - Kontoplan har angett Föreslå periodisering på något konto kommer periodiseringsdialogen upp automatiskt när du konterar en faktura eller verifikation på detta konto. Du kan också markera raden som ska periodiseras och välja kommandot Periodisera för att få upp dialogen.

Läs mer om hur du gör inställningar för periodiseringar i avsnittet Inställning för periodisering.

Utför periodisering

När det är dags att genomföra den första periodiseringen gör du det genom att välja kommandot Utför periodisering under Bokföring - Verifikationer eller Bokföring - Periodiseringar. Läs mer i avsnittet Utför periodiseringar, kommando.

När du har gjort en periodisering skapas en verifikation. Gör du ändringar på den verifikationen, genom att stryka eller lägga till rader, så kommer totalbeloppet på verifikationen att bli fel. Det totalbeloppet kommer sedan användas i kolumnen Utfört belopp på rapporten Periodiseringar - Sammanställning, vilket innebär att kolumnen Kommande periodiseringar visar fel uppgifter.

Påminnelse om periodisering

Om du skapar en ny verifikation och verifikationsdatumet ligger efter datumet på periodiseringar som bör utföras, får du ett meddelande om att det finns periodiseringar som bör utföras innan du registrerar nya verifikationer. Periodiseringen ska påverka resultatet i den redovisningsperiod som du lämnar i och med skapandet av din nya verifikation, därför bör du först utföra periodiseringen.

Om datumet för verifikationen ligger efter datumet på periodiseringen, visas meddelandet.

Markera rutan Visa inte detta meddelande igen för aktuellt verifikationsdatum om du inte vill att detta meddelande ska visas igen förrän det är aktuellt att utföra periodiseringarna för nästa period.

Relaterade avsnitt