Registervård

Programdelen finns under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård.

Med den här funktionen underhåller du företagets register. Du väljer själv vilka åtgärder du vill utföra genom att markera dem och därefter klicka på knappen Utför. Du kan välja att kontrollera företagets databas och/eller komprimera databasfilerna.

Det är endast den som har behörighet som systemoperatör som kan göra registervård.

Kontrollera företagets databas

Om du väljer Kontrollera företagets databas rättas eventuella felaktigheter i databasen till.

När du har arbetat med programmet ett tag kanske det har blivit fel i dina register. Det kan till exempel vara fel som har uppstått i statistikuppgifter. Du kan rätta till dessa fel genom att markera Kontrollera företagets register. Du behöver endast göra detta om du märker att några värden inte är korrekta och då går det fortast om du väljer att kontrollera den aktuella programdelen. Läs mer i avsnittet Kontrollera företagets databas.

Tänk på att det tar längre tid att göra registervård på arbetsplatserna än på servern om du arbetar med programmet i nätverk.

Komprimera databasfiler

Valet Komprimera databasfiler kan du som har stora mängder data använda för att minska storleken på databasen.

Programmet sparar information i ett antal register. När du arbetat ett tag med registerinformationen får du normalt tomma utrymmen i dina registerfiler. Valet Komprimera databasfiler tar bort det tomma utrymmet och gör det tillgängligt på datorn för lagring igen.

Gränsen för hur stor varje databas får vara i SQL Server Express är 10 GB. Som användare får du en notifiering när din företagsdatabas börjar närma sig den storleksgränsen. På så sätt har du möjlighet att vidta eventuella åtgärder, som till exempel rensa i dina register eller ta bort gamla dokument.

Vid frågor kring detta är du välkommen att kontakta Visma Spcs Support.

Relaterade avsnitt