Rensa dokument

När du har använt ditt program något eller några år finns det säkert en del onödiga dokument i dina register. Det kan t ex gälla fakturor eller leverantörsfakturor du inte vill spara längre. Denna typ av dokument kan du rensa från programmets register med hjälp av funktionen Rensa dokument under Arkiv - Registervård/Rensning. Du rensar fram till och med ett datum du själv anger.

Det är endast den som har behörighet som systemoperatör som kan använda funktionen Rensa dokument.

Det som kan rensas är följande:

  • Fakturor - journalförda och slutbetalda fakturor med tillhörande betalningar, journalförda kontantnotor, slutbetalda ingående kundfakturor och makulerade fakturor.
  • Inbetalningsbuntar - journalförda och makulerade inbetalningsbuntar.
  • Leverantörsfakturor - journalförda och slutbetalda leverantörsfakturor med tillhörande betalningar, makulerade leverantörsfakturor och betalningar utan leverantörsfakturor.

Observera att du endast kan rensa dokument. Register och bokföring kan inte rensas via denna funktion. Vill du ta bort någon post i ett register gör du det inne på respektive register t ex leverantörsregistret. Om du inte kan rensa valda dokument beror det på att något av ovanstående krav inte är uppfyllda. Programmet visar även vilka kopplade poster och dokument som rensas bort.

När du ska genomföra en rensning följer du en guide som leder dig igenom rensningen steg för steg. Blir du osäker kan du alltid avbryta rensningen genom att klicka på knappen Avbryt.

Följ stegen nedan för att utföra rensningen:

Relaterade avsnitt