Skicka underlag med e-post till Visma Scanner

Du har möjlighet att e-posta underlag till Visma Scanner. Det innebär att du till exempel kan skicka en faktura du har fått via e-post vidare till Visma Scanner eller att du kan skicka skannade dokument vidare direkt till appen. I appen godkänns underlaget och skickas sedan vidare digitalt till Visma Administration 500. Underlagen du mejlar till appen måste vara i något av formaten jpg, jpeg, png, pdf, tif eller tiff.

För dig som arbetar på redovisningsbyrå är detta ett enkelt sätt att få in dina kunders scannade och mejlade leverantörsfakturor och kvitton till programmet.

För att kunna e-posta underlag till Visma Scanner måste du generera en e-postadress i appen.

Gör så här:

  1. Starta appen och välj Om i menyn.
  2. Välj Inkommande e-postadress (Android) eller Inställningar (iPhone).

Nu autogenereras en e-postadress som är knuten till dig som användare och ditt företag. Den genererade e-postadressen kan inte ändras.

  1. E-posta ditt underlag (pdf eller bild) till den genererade e-postadressen.

När du väljer att e-posta ett underlag får du en notifiering om detta i appen.

  1. Öppna Visma Scanner och granska och godkänn underlaget.

När du har godkänt underlaget skickas det till Visma Administration 500 där kan du koppla underlaget som vanligt till ett kvitto eller en leverantörsfaktura. Har du markerat Skicka direkt till ekonomisystemet behöver du inte godkänna underlaget i appen innan de skickas till Visma Administration 500.

Om du i Visma Administration 500 har markerat Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar Min sida/internettjänster - Visma Scanner kommer det scannade underlaget att visas under Inköp - Inläsning underlag eller Bokföring - Inläsning underlag. Där kompletterar du underlaget med uppgifter innan du läser in det. Vid inläsning skapas det automatiskt en leverantörsfaktura eller verifikation som du hittar under Inköp - Leverantörsfakturor respektive Bokföring - Verifikationer.

Relaterade avsnitt

Visma Scanner
Koppla underlag, kommando
Ej kontrollerade underlag, kommando
Underlag till verifikation/leverantörsfaktura
Aktivera Visma Scanner i Visma Administration
Skicka underlag med Visma Scanner till Visma Administration

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.