Extra dokument

Det finns möjlighet att skriva ut extra dokument, t ex fraktsedlar eller adresslappar i samband med att du skriver ut faktura.

För att aktivera funktionen gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar.
  2. Skapa en mall för Extra dokument genom att kopiera lämplig mall för faktura och ge mallen ett nytt filnamn.

Malleditorn startar automatiskt. Om den inte skulle göra det markerar du den nya mallen och väljer Ändra.

  1. Klicka på Inställningar i menyn och se till att du har fliken Malldefinition aktiv.
  2. Ändra typ till Extra fakturadokument.
  3. Klicka på Stäng.
  4. Avsluta malleditorn.
  5. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar och lägg in mallen för dokumenttypen Extra fakturadokument.

Du måste ha skapat minst en mall med malltypen Extra fakturadokument för att det ska finnas något att välja där.

När funktionen är aktiverad kan du välja att skriva ut extra-dokumenten via antingen Utskrifter - Faktura eller via knappen Skriv ut i programdelen Faktura. Längst ner på fakturabilden under Utskrivet kan du se om det extra dokumentet är utskrivet eller inte.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.