Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Utskriften hittar du under Betalningar - Skattereduktion, flikarna Ansökan och Beslut.

Den här utskriften ger dig en överblick över de personer du ansöker om skattereduktion för. De rader som är markerade i listan är de som kommer med på utskriften.

Om flera personer delar på skattereduktionen och det uppstår decimaltal när arbetade timmar ska delas på antalet personer, så avrundas decimaltalen upp till heltal. Är det till exempel tre personer som ska dela på en timmes utfört arbete så ansöker du om skattereduktion för en timme per person, helt enligt Skatteverkets krav.

Om du ansöker om skattereduktion för grön teknik kan du i dagsläget inte göra det genom att ladda upp en fil på Skatteverkets hemsida. Du kan då istället använda den här utskriften som underlag när du registrerar din ansökan på Skatteverkets e-tjänst.

Utskriften kan så klart även användas som underlag för dig som ansöker om skattereduktion för husarbete via Skatteverkets e-tjänst.

Relaterade avsnitt

Ansök om skattereduktion för husarbete/grön teknik
Skattereduktion i Visma Administration 500

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.