Kopiera verifikation

Här beskrivs hur du kopierar en verifikation. Du kan endast kopiera en verifikation inom samma bokföringsår och till de verifikationsserier som är markerade för Manuell registrering.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer för att visa listläget över befintliga verifikationer.
  2. Markera den verifikation du vill kopiera alternativt öppna verifikationen.
  3. Klicka på knappen Kopiera i knappraden.

Nu skapas en ny verifikation med nästa lediga verifikationsnummer. Alla uppgifter från den ursprungliga verifikationen kopieras.

  1. Gör eventuella kompletteringar till verifikationen.
  2. Spara genom att klicka på Registrera.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.