Läs in programdata från Visma Byråstöd till Visma Advisor Connect

Om du tidigare arbetat med Visma Byråstöd och nu ska börja arbeta med Visma Administration 200/Visma Advisor Connect rekommenderar vi dig att först ta en säkerhetskopia i Visma Byråstöd och därefter läsa in den i Visma Advisor Connect. Gör enligt nedan för att läsa in programdata.

  1. Välj Arkiv - Läs in programdata från Visma Byråstöd.
  2. Bläddra fram till mappen där säkerhetskopian finns sparad i.
  3. Markera filen och välj Öppna.

En matchning görs mot de kunder som finns upplagda i Visma Advisor. När inläsningen är klar visas en lista över de kunder vars data har kunnat läsas in.