Öppna program i Visma Advisor Connect

Via funktionen Öppna kan du öppna de program som det finns sökvägar för under Arkiv - Inställningar - Sökvägar till programfiler. För att du ska kunna öppna ett program måste det finnas ett uppdrag på kunden i Visma Advisor. Dessutom måste du delta eller vara ansvarig på något uppdrag på kunden, alternativt vara kundansvarig.

  1. Skriv in kundnummer, namn eller organisationsnummer i sökrutan.

Sökning sker bland de kunder som finns upplagda i Visma Advisor.

  1. Markera den kund som du vill arbeta med.
  1. Välj knappen Öppna.

Nu får du upp en lista med de program som finns installerade på din dator.

  1. Välj program.

Programmet startas upp för den valda kunden.

Relaterade avsnitt

Ange sökväg till programfiler