Importera bokföringsuppgifter

Det finns två sätt att importera bokföringsuppgifter till Period & År. Du kan antingen importera uppgifter direkt från Visma eEkonomi eller så kan du importera en SIE4-fil.

När du importerar SIE-filer, se till att inkludera föregående år i importen så att de ingående balanserna stämmer.

För att importera uppgifter, klicka på knappen Importera bokföringsuppgifter på startsidan och välj vilken sorts import du vill göra. Du kan också importera data under Underhåll - Inställningar - Importinställningar.

Status på importen kan du se under Underhåll - Inställningar - Importinställningar.

Vid import från Visma eEkonomi:

  • Företaget i Visma eEkonomi matchas per automatik med företaget i Visma Advisor Period & År.

  • Alla bokföringsuppgifter från de senaste tre räkenskapsåren i Visma eEkonomi förs över.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.