Visma Advisor Period & År

Balansavstämning

När du har markerat ett konto eller en kontogrupp på vänstra sidan, och navigerar mellan vyerna Översikt och Bilagor, kommer kontot eller kontogruppen att fortsätta vara markerat och den relevanta informationen för kontot eller kontogruppen visas i varje vy.

Relaterade avsnitt

Bokslutsverifikationer
Automatiska kontroller
Resultatanalys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.