Fastställelseintyg

På kopian av årsredovisningen till Bolagsverket ska en styrelseledamot eller VD teckna bevis om att balansräkning och resultaträkning har fastställts.

Datum för signering av fastställelseintyg ska anges, liksom bolagsstämmans beslut angående bolagets vinst eller förlust.

För företag i likvidation väljer du Likvidator eller Likvidatorssuppleant i listan Roll. Välj också Likvidation från listan vid textfältet i den nedre delen av fönstret. En förvald text för likvidation kommer då att fyllas i automatiskt.

Klarmarkera dokumentet genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster.

Återgå till årsredovisningen genom att välja Förhandsgranska nederst till höger.

Relaterade avsnitt

Hur informerar jag i årsredovisningen att företaget påverkats av coronaspridningen?
Vägledning till BFNAR 2016:10 (K2)
Vägledning till BFNAR 2012:1 (K3)
ÅRL (1995:1554)

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.