Digital inlämning av årsredovisning

För dig som använder K2 är digital inlämning tillgänglig för räkenskapsår som avslutas under 2019 eller senare. För K3 är det tillgängligt för räkenskapsår som avslutas under 2020 eller senare.

Under Årsredovisning - Inlämning kan du skicka din årsredovisning digitalt.

När sidan öppnas kommer årsredovisningen kontrolleras automatiskt. Om det finns några fel, kommer det visas ett felmeddelande. När du klickar på meddelandet, visas vilka fel som finns och du kan navigera direkt till de sidor som innehåller felen.

Utöver de automatiska kontrollerna, kan du även kontrollera mot Bolagsverket så att uppgifterna i årsredovisningen överensstämmer med deras innan du skickar in den.

När du väljer Kontrollera mot BV, körs denna kontroll automatiskt.

 1. Välj Digitalt från listan Inlämning av årsredovisning till Bolagsverket.
 1. Välj Lämna in.

Innan du kan lämna in digitalt måste du ha:

 • angett alla personer i den registrerade styrelsen som ska underteckna årsredovisningen. Detta görs på dokumentet Underskrifter. Här måste du även ange ort och datum.
 • valt alternativet Digitalt för Inlämning av årsredovisning till Bolagsverket.
 • angett vilken styrelsemedlem eller VD som ska signera fastställelseintyget (det räcker med en person). Detta görs på dokumentet Fastställelseintyg. Det är obligatoriskt att ange personnummer, e-postadress och roll i styrelsen på den som ska signera fastställelseintyget.
 • angett personnummer på den person som ska lämna in årsredovisningen i fältet Personnummer under Uppgifter om inlämnare, det vill säga den som trycker på knappen Lämna in.

Du bör granska filen innan du lämnar in den. Det gör du genom att klicka på knappen Förhandsgranska fil under Årsredovisning - Inlämning. Filen öppnas i en ny flik i din webbläsare och du kan se årsredovisningen så som den kommer att presenteras på Bolagsverket.

När du klickar på knappen Lämna in skickas en digital kopia (avskrift) till Bolagsverket. Därefter visas en avtalstext från Bolagsverket som du måste godkänna för att kunna skicka in årsredovisningen.

Den som ska signera fastställelseintyget får ett mejl med en länk. Undertecknaren klickar på länken, loggar in med Bank ID eller Mobilt Bank ID och godkänner årsredovisningen genom att signera fastställelseintyget digitalt.

Årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt.

Tänk på att årsredovisningen ska vara underskriven av VD och samtliga styrelseledamöter. Detta kan göras antingen via Visma Sign eller genom att skriva ut årsredovisningen på papper.

Efter att årsredovisningen är inlämnad kan du löpande se vilken status den har hos Bolagsverket. Statusen visas när du öppnar sidan Inlämning. Det är den senaste statusen från Bolagsverket för aktuellt företag som visas. Följande statusar kan komma från Bolagsverket:

 • Kompletteringen av årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning.
 • Bolagsverket har skickat ut föreläggande och inväntar komplettering.
 • Företaget har inte skickat in någon årsredovisning som kommit till Bolagsverket än.
 • Årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning.
 • Årsredovisningen är registrerad av Bolagsverket.
 • Årsredovisningen är diarieförd utan vidare åtgärd och inte registrerad som gällande årsredovisning för företaget.

Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se.

Relaterade avsnitt

Så lämnar du in din årsredovisning digitalt.
Hur informerar jag i årsredovisningen att företaget påverkats av coronaspridningen?
Vägledning till BFNAR 2016:10 (K2)
Vägledning till BFNAR 2012:1 (K3)
ÅRL (1995:1554)

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.