Överavskrivningar maskiner/inventarier

Här kan du beräkna det lägsta tillåtna skattemässiga restvärdet vid räkenskapsenlig avskrivning på maskiner och inventarier, samt de maximala överavskrivningarna. Uppgifterna du lämnar här utgör grunden för årets maximala avsättning eller tvingande upplösning, som överförs till blankett INK2R - Räkenskapsschema under Årsavslut - Deklarationsblanketter.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.