K12 - Okvalificerade andelar i onoterade företag

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor hittar du bilagan K12 - Okvalificerade andelar. Du som äger okvalificerade andelar i ett onoterat företag ska lämna blankett K12 om du har fått utdelning på dina aktier. Du måste också lämna blankett K12 om du sålt aktier i företaget. Det är bara fysiska personer (eller dödsbon) som ska lämna blankett K12.

Aktier är kvalificerade, bland annat, då företagets delägare, eller närstående till delägaren, varit verksam i företaget i betydande omfattning. Är aktierna inte kvalificerade är de okvalificerade.

  1. Lägg till information om ditt företag under fliken Allmänna uppgifter.
  2. Lägg till information om antal andelar och händelser under fliken Händelser.

Informationen kommer föras över till rätt fält på Underlag INK1.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.