K4 - Försäljning av värdepapper

Med hjälp av deklarationsbilagan K4 - Försäljning av värdepapper beräknar du årets vinst och förlust på olika värdepapper.

Resultatet från deklarationsbilagan överförs till avsnittet Underlag INK1 och följande undersidor:

  • Inkomsträntor, hyresinkomster m m

  • Utgiftsräntor m m

  • Kapitalvinst/-förlust

Rätt antal blanketter av K4 skapas automatiskt under Deklarationsblanketter.

Mer information om värdepappersförsäljning kan fås via Skatteverkets sidor för Försäljning av värdepapper och Aktiehistorik.

Observera att uppgifter om vinst/förlust som är förtryckta på huvudblanketten (INK1) inte ska tas upp på blankett K4. Förtryckta belopp anges istället i de öppna fälten i avsnittet Underlag INK1.

Exempel

Kalle har sålt aktier och fonder och behöver nu räkna ut hur stor vinst han har gjort. Uppgifterna ska sedan anges på deklarationsbilagan K4 och Underlag INK1.

Försäljningspris:
Kalle sålde 250 aktier i Sandvik i januari 20XX för 130 kronor per aktie.
(250 aktier x 130 kronor) - courtage 200 kronor = 32 300 kronor

Omkostnadsbelopp:

Kalle köpte sina 250 aktier i mars 20XX för 50 kronor per aktie.

(250 aktier x 50 kronor) + courtage 200 kronor = 12 700 kronor

Vinst:
32 300 kronor - 12 700 kronor = 19 600 kronor
Kalles vinst blir 19 600 kronor.

Uppgifterna om Försäljningspris, Omkostnadsbelopp, Vinst/Förlust ska anges på deklarationsbilagan K4.

Kalle har även sålt andelar i en aktiefond med vinst på 5 000 kronor.

Beloppet ingår i det förifyllda beloppet vid punkt 7.4 på hans inkomstdeklaration 1. Ange 5 000 i det öppna fältet Vinst på marknadsnoterade aktier och fondandelar m m (7.4) på sidan Kapitalvinst-/förlust i avsnittet Underlag INK1.

I fältet Vinst på marknadsnoterade aktier/fondandelar mm enligt K-bilaga (7.4) överförs automatiskt 19 600 från deklarationsbilaga K4.

Total vinst i 7.4 blir då 24 600.

Bilagan K4 - Försäljning av värdepapper består av flikarna Aktier m m, Återföring av uppskov, Obligationer, valuta m m och Övriga värdepapper.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.