K5 - Försäljning av småhus

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor hittar du bilagan K5 - Försäljning av småhus. Bilagan används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en fastighet som är ett småhus eller en ägarlägenhet, under förutsättning att huset eller lägenheten är en privatbostad.

Blanketten används också för att begära uppskov med beskattning av vinst samma år som försäljningen sker Har du föregående år preliminärt uppskov ska du begära slutligt uppskov året efter. I dessa fall använder du blankett K2.

Resultatet från deklarationsbilagan (K5) överförs till avsnittet Underlag INK1 och sidan Kapitalvinst/-förlust.

Blankett K5 skapas automatiskt under Deklarationsblanketter.

Mer information om försäljning av småhus kan fås via Skatteverkets sida för Försäljning av småhus.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.