K6 - Försäljning av bostadsrätt

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor hittar du bilagan K6 - Försäljning av bostadsrätt. Blanketten används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en bostadsrätt.

Blanketten används också för att begära uppskov med beskattning av vinst samma år som försäljningen sker Har du föregående år preliminärt uppskov ska du begära slutligt uppskov året efter. I dessa fall använder du blankett K2.

Resultatet från deklarationsbilagan (K6) överförs till avsnittet Underlag INK1 och sidan Kapitalvinst/-förlust.

Blankett K6 skapas automatiskt under Deklarationsblanketter.

Mer information om försäljning av bostadsrätt kan fås via Skatteverkets sida för Försäljning av bostad.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.