K7 - Försäljning av näringsfastighet

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor hittar du bilagan K7 - Försäljning av näringsfastighet. Bilagan används när du redovisar vinst eller förlust vid försäljning av en näringsfastighet. Du måste även göra vissa skattemässiga justeringar i den löpande redovisningen av den näringsverksamhet där fastigheten ingår.

Resultatet från deklarationsbilagan (K7) överförs till avsnittet Underlag INK1 och sidan Kapitalvinst/-förlust.

Blankett K7 skapas automatiskt under Deklarationsblanketter.

Läs mer om försäljning av näringsfastighet på Skatteverket: Försäljning av näringsfastighet.

Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet

En fastighet kan vara antingen en privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En fastighet som vid fastighetstaxeringen inte är småhusenhet klassificeras skattemässigt alltid som näringsfastighet. En fastighet som vid fastighetstaxeringen utgör småhusenhet klassas antingen som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet.

Bedömningen görs vid kalenderårets utgång. Om småhusenheten har överlåtits under året görs bedömningen på förhållandena på försäljningsdagen.

Privatbostadsfastigheter är sådana byggnader som i huvudsak är inrättade som bostad åt en eller två familjer. Bostaden måste också till viss del användas för ägarens boende, permanent eller som fritidsboende. De fastigheter som inte uppfyller kraven för privatbostadsfastighet är näringsfastigheter.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.