Följebrev till inkomstdeklarationen

Enligt branschstandarden REX eller REKO bör alltid redovisningskonsulten bifoga ett följebrev till det förslag på upprättad inkomstdeklaration som lämnas till uppdragsgivaren. Följebrevet innehåller en text om uppdragsgivarens ansvar för lämnade uppgifter och ansvar för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Du skapar följebrevet under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor. Vill du skriva ut följebrevet kan du göra det via Rapportcentralen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.