Inlämning till Skatteverket

Under Årsavslut - Deklarationsblanketter - Inlämning skapar du SRU-filer (blanketter.sru och info.sru) som kan användas för att skicka in inkomstdeklarationen via Skatteverkets filöverföringstjänst. Du kan lämna in deklarationen via Tjänsten för filöverföring.

Innan du laddar ner filen info.sru är det viktigt att du kontrollerar att informationen under Uppgiftslämnare (dvs byråns uppgifter) är ifylld. Informationen hämtas från Mina tjänster på vismaspcs.se. De uppgifter som används är de som gäller för den användare som är inloggad i Visma Advisor. Uppgifterna kan ändras genom att aktivera Redigera/återställ byråuppgifter. Du kan också logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se och göra ändringarna där. I det senare fallet slår dock ändringarna igenom både i Visma Advisor och för alla företag i Visma Advisor Period & År.

Du kan välja att skapa en SRU-fil för en komplett deklaration (INK1 + bilagor) där deklaranten sedan signerar hela deklarationen via Mina sidor på Skatteverket.

Du kan också välja att skapa en SRU-fil för alla bilagor utom just Inkomstdeklaration 1. Signering måste då göras antingen via pappersblankett eller via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 på Skatteverket.

Det finns även en möjlighet att skicka med övriga upplysningar i form av ett så kallat fritextbrev direkt via SRU-systemet. Fyll i önskad information i textrutan, så kommer det automatiskt med i SRU-filen.

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator. Skatteverket har tyvärr inget stöd för att skicka in deklarationen direkt via sk API:er.

Gör så här:

  1. Välj om endast deklarationsbilagor ska ingå i SRU-filen eller om även Inkomstdeklaration 1 (INK1) ska inkluderas.
  2. Ange uppgifter för uppgiftslämnaren.
  3. Lämna eventuella övriga upplysningar till deklarationen i form av ett fritextbrev.
  4. Välj Ladda ned info.sru.
  5. Välj alternativet Spara som. Vilka val som visas beror på vilken webbläsare du använder. I vissa webbläsare sparas filen direkt i hämtade filer.
  6. Välj var du vill spara filen på din dator. Det är viktigt att filen sparas med det föreslagna filnamnet (info.sru respektive blanketter.sru) för att inlämningen till Skatteverket ska fungera.
  7. Välj Spara.

Upprepa steg 4-7 med filen blanketter.sru.

Du kan inte spara SRU-filerna till en iPad, då du inte kan ladda ner dem till iOS. Det går däremot bra att hämta SRU-filerna till en surfplatta med Android om du använder Chrome som webbläsare.

För att kunna skicka in deklarationen, måste du ha en e-legitimation.

Gör så här för inlämning via tjänsten för filöverföring:

  1. Gå till Skatteverkets sida för filöverföring.
  2. Försäkra dig om att det är de senaste SRU-filerna du sparat ner på din dator. Det är filerna info.sru och blanketter.sru som ska lämnas in. Det är viktigt att filerna har dessa filnamn för att inlämningen till Skatteverket ska fungera.
  3. Välj typ av inloggning och följ instruktionerna på Skatteverkets sida för filöverföring.

Relaterade avsnitt

Deklarationsblanketter för fysiska personer

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.