Förändringar i eget kapital

Under Årsavslut - Årsredovisning - Förändringar i eget kapital specificerar du de förändringar av företagets eget kapital som skett jämfört med föregående års balansräkning.

De ingående beloppen i kolumnerna har importerats från balansräkningen.

Klarmarkera förändringarna i eget kapital genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster.

Återgå till årsredovisningen genom att välja Visa årsredovisning nederst till höger.

Relaterade avsnitt

Hur informerar jag i årsredovisningen att företaget påverkats av coronaspridningen?
Vägledning till BFNAR 2016:10 (K2)
Vägledning till BFNAR 2012:1 (K3)
6 kap. ÅRL (1995:1554)

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.