Kör automatiska kontroller

De automatiska kontrollerna i Visma Advisor Period & År kan köras från startsidan och från sidan Transaktionsanalys. Resultatet av kontrollerna visas i översikten och på bilagorna i vyn Balansavstämning och i översikten i vyn Resultatanalys, samt även under Transaktionsanalys.

Visma Advisor Period & År har ett antal standardkontroller. Dessa kan inte ändras eller tas bort. De kan dock inaktiveras. Du kan även skapa egna kontroller. Läs mer i Kontrollinställningar.

Relaterade avsnitt

Automatiska kontroller
Kontrollinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.