Hur exporterar jag SRU-filer för mina kunder i Visma Advisor?

När du arbetar med Visma Skatt Proffs via Visma Advisor/Visma Advisor Connect skickar du SRU-filer till Skatteverket inifrån Visma Advisor Connect.

  1. Starta Visma Skatt Proffs från Visma Advisor Connect.
  2. Välj Arkiv - Export i menyn.
  3. Klicka på Skapa förberedande SRU-fil till Skatteverket.
  4. Gå tillbaka till Visma Advisor Connect.
  5. Välj Arkiv - Skicka deklarationer.

Nu visas en lista med alla SRU-filer som är skapade.

Om det saknas filer på kunden som du ska exportera SRU-filer för, kan du kontrollera att du deltar i uppdraget.

Läs mer i Exportera SRU-filer i Visma Skatt Proffs.