Vad gör jag om medarbetaren inte kommer åt ett samarbete för en kund?

Om en medarbetare inte kommer åt en tjänst på en kund går du till kundöversikten och klickar på den aktuella kunden. Gå till fliken Uppdrag. Kontrollera inställningarna för uppdraget såsom att rätt uppdragsansvarig och deltagande medarbetare är tillagda och att uppdraget är aktivt. Om du gör några ändringar måste du välja Spara så att information synkroniseras med Mina tjänster.

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplat till ett samarbete, kan en medarbetare med full behörighet se detta under Underhåll - Kund- Samarbeten. Genom att markera kryssrutan Visa även kopplade och sedan klicka på penn-ikonen för att se de uppdrag som en tjänst är kopplad till.