Lägg till egna fält

Du kan komplettera med ytterligare information på kunden eller kontakten genom att lägga till Egna fält.

  1. Välj Underhåll - Egna fält i huvudmenyn.
  2. Klicka på knappen Nytt eget fält.
  3. Välj Kunder eller Kontakter i fältet Register för att koppla fältet till ett register.
  4. Ange ett nummer och ett namn för fältet.
  5. Välj Typ. Du kan välja mellan fyra olika fälttyper:
Text Används för att kunna ange en text på kunden
Datum Används för att kunna ange ett datum på kunden
Numerisk Används för att kunna ange ett tal på kunden
Alternativ Används för att kunna välja mellan olika alternativ på kunden

Du kan lägga upp maximalt tio stycken egna fält per typ.

  1. Ange ett förvalt värde om du vill att det ska läggas in på alla dina kunder eller kontakter. Annars kan du lämna det tomt. Du får då manuellt ange ett värde på respektive kund eller kontakt.
  2. Välj Spara. Nu kan du se det egna fältet i kund- eller kontaktregistret.
Det är möjligt att flytta fälten genom att dra och släppa dem. Ta bara tag i de tre linjerna på vänster sida av fältet genom att hålla nere vänster musknapp. Dra fältet till den plats du vill ha det och släpp.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.