Lägg upp en valfri dimension

Dimensionen 2 kan användas för att följa upp kostnader och intäkter på nästan vad som helst, till exempel Team, Projekt, Kostnadsställen etc. Dimension 2 kan kopplas till något av följande: Kunder, Medarbetare, Uppdrag eller Kunduppdrag.

Du kan filtrera på dimension 2 på följande sidor: Kundlistan, Bevakningslistan, Resursplaneringen och på Min startsida i diagrammet Uppdragsöversikt (diagramvyn).

Om du vill byta koppling till dimensionens alternativ måste du först inaktivera alla tidigare alternativ. Därefter kan du skapa nya alternativ och koppla dem till önskat val.