Övriga inställningar

Under Byråinställningar - Övriga inställningar kan du välja på vilken nivå resursplaneringen ska visas. Om du väljer Resursplanering på nivån tidaktivitet kommer alla aktiviteter som läggs till under varje uppdrag (under Underhåll - Uppdrag) att visas som separata rader i resursplaneringen.

Om du väljer Resursplanering på nivån uppdrag visas bara uppdragen.

Dölj e-postfunktion

Här kan du välja om e-postfunktionen i Visma Advisor ska döljas eller visas. När du markerat Ja, kommer funktionen att döljas på alla sidor där du kan använda den.

Om du har använt funktion för att skicka e-post kommer de skickade mejlen att sparas under Underhåll - Händelselogg, efter att du dolt funktionen.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.