Automatiskt uppdaterade kundnummer

Under Underhåll - Byråinställningar - Övriga inställningar kan administratören i Visma Advisor aktivera inställningen för funktionen Skapa kundnummer automatiskt när du lägger till en ny kund.

  1. Markera kryssrutan under Skapa kundnummer automatiskt när du lägger till en ny kund.
  2. I fältet bredvid Ange Startnummer anger du det nummer som nästa nya kund ska få.

Nästa gång du lägger till en ny kund kommer kundnummer-fältet att vara ifyllt med #Auto#. Om du använder numeriska kundnummer behöver du inte ange något. Kundnumret skapas automatiskt när du gått igenom guiden och valt att spara kundens uppgifter.

Du kan välja att hoppa över ett automatiskt skapat förslag genom att ta bort #Auto# i kundnummerfältet i guiden Ny kund.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.