Lägg till och ta bort kolumner

I flera av programmets listor kan du lägga till eller ta bort kolumner samt ange i vilken ordning de ska visas. Du kan även justera kolumnbredden genom att dra i kolumnens högra kant.

  1. Gå in på den lista som du vill lägga till eller ta bort kolumner.
  2. Klicka på symbolen längst ut till höger på kolumnraden.
  3. Markera de kolumner som du vill ska visas i listan, eller avmarkera de kolumner som inte ska visas.

För att återställa kolumnraden till ursprungsläget väljer du knappen Återställ.

  1. Välj Spara. Nu ändras kolumnraden utifrån de val du gjort.
  2. För att ändra ordningen på kolumnerna i listan kan du dra och släppa respektive kolumn till önskad plats.

Inställningarna sparas och ligger kvar tills nästa gång du gör en ändring.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.