Dokumentkategorier

I kundregistret kan du spara all dokumentation som finns på respektive kund i ett dokumentarkiv. Genom att märka upp kundens dokument med en eller flera dokumentkategorier kan du söka och sortera utifrån dessa kategorier och på så vis snabbt och enkelt hitta bland dokumenten.

Under Underhåll - Kund - Dokumentkategorier finns det färdiga dokumentkategorier som följer Rekos dokumentstruktur. Du kan även lägga till egna där du själv väljer vad de ska heta. Därefter kopplar du dem till respektive dokument på kunden.

Relaterade avsnitt

Kunder