Skicka e-post

Om det finns e-postadresser registrerade på dina kunder, medarbetare och kontakter kan du skicka mejl från Visma Advisor. Visma Advisor hjälper dig att välja mottagare baserat på dina urval. När e-posten sedan skickas används ditt standard e-postprogram. Om du inte har ställt in så att ditt e-postprogram kan öppnas via Visma Advisor kan du läsa mer om hur du ställer in det i avsnittet Så ställer du in ditt standard e-postprogram på din enhet.

  1. Klicka på ikonen som visas vid alla e-postfält samt i övre huvudmenyn.

Nu öppnas en dialog.

  1. Ange den/de valda mottagarna i fältet Till.

Nu kommer Visma Advisor automatiskt att söka dina kontakter, anställda och kunder för e-postadresser baserat på ditt urval.

  1. Välj mottagare och markera om du vill spara en kopia i Visma Advisor.
Om du markerar kryssrutan vid Spara en kopia i Advisor, kommer en kopia av e-posten att sparas i Visma Advisor som beskrivs här. E-posten som öppnas i ditt e-postprogram kommer att lägga till fältet Hemlig kopia med de valda e-postadresserna och en text som gör att en kopia sparas i Visma Advisor. Det är därför viktigt att du inte redigerar eller tar bort texten för importen till Advisor från detta fältet. E-postadresserna i fältet Hemlig kopia visas bara för avsändaren (dig). Du kan lägga till eller ta bort e-postadresser i fältet Hemlig kopia om du vill.
En mottagare som lagts till, men som inte finns upplagd i Visma Advisor, kommer inte att inkluderas i kopian som sparas i Visma Advisor.
  1. Välj Nästa.

Nu öppnas ditt e-postprogram och du kan skriva meddelandet och lägga till filer.

Relaterade avsnitt

Så ställer du in ditt standard e-postprogram på din enhet
Skicka sms
Skicka sms eller e-post till grupper
Skriv en anteckning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.