Exportera löneunderlag till Visma Lön

Tidregistreringar i Visma Advisor kan exporteras till Visma Lön, med hjälp av tilläggsprogrammet Visma Advisor Löneunderlag. Programmet skapar en TLU-fil av tidregistreringarna, vilken sedan kan importeras och läsas in i Visma Lön.

Visma Advisor Löneunderlag laddar du ner här.

Förbered för export av löneunderlag

Innan du kör Visma Advisor Löneunderlag bör du tänka på följande:

  • Användaren som ska göra exporten måste ha full behörighet i Tider och utlägg i Visma Advisor. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare.
  • Medarbetarna vars tidregistreringar exporteras måste ha samma anställningsnummer i Visma Advisor som i Visma Lön. Detta eftersom Visma Lön använder anställningsnumret för att koppla registrerad tid till rätt medarbetare. Se Lägg till anställningsnummer för medarbetare nedan.
  • Om flera juridiska enheter används i Visma Advisor kommer en tidsredovisningsfil att skapas per enhet, namngiven efter den juridiska enhetens organisationsnummer.

Skapa tidsredovisningsfilen

  1. Starta Visma Advisor Löneunderlag.
  2. Välj önskad period (föregående månad är förvald).

Du kan också välja om Visma Advisor Löneunderlag ndast ska hämta klarmarkerade tidregistreringar, samt om tidregistreringar för dimensionerna Kontor och Dimension 2 ska inkluderas, genom att markera kryssrutorna för dessa alternativ.

  1. Ange mappen där filen ska sparas i fältet Katalog (mappen C:\ProgramData\SPCS\SPCS Lön\AdvisorTimeRegistrations\ är förvald).
  2. Klicka på Hämta.

Läs om hur importen i Visma Lön går till här.

Relaterade avsnitt

Import av tidsredovisningsfil i Visma Lön
Hur exporterar jag tidsregisteringar till Visma Lön?
Tidregistrering
Ställ in behörighet på medarbetare

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.