Visa eller dölja fält i Tid- och utläggsregistrering

Du har möjlighet att bestämma om vissa fält i Tid- och Utläggsregistreringen ska visas eller inte. Genom att dölja fält som du inte använder, kan du effektivisera din registrering av tider och utlägg. Du kan enkelt göra fälten synliga igen när du behöver dem.

  1. Välj Inställningar - Byråinställningar.
  2. Välj fliken Tid- och utläggsregistrering.
  1. Använd knapparna för att visa eller dölja fälten.
  2. Välj Spara.