Redigera uppdrag för flera kunder samtidigt

Med funktionen Massuppdatera kan du enkelt uppdatera flera kunder samtidigt. Proceduren för att redigera ett uppdrag beskrivs nedan.

  1. Gå till Kunder.
  2. Klicka på ikonen och välj Redigera uppdrag.
En guide öppnas och du följer stegen för att göra dina val.
  1. I steget Välj, väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
  2. Välj Nästa för att välja de uppdrag som ska uppdateras i följande steg Redigera uppdrag.
  3. Gör dina ändringar.

Du kan ändra Uppdragsansvarig, lägga till eller ta bort deltagare från uppdraget.

  1. Välj Nästa. I steget Bekräfta visas de uppdateringar du valt att göra.
  2. Välj Bekräfta för att bekräfta kunduppdateringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
  3. Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.

Relaterade avsnitt

Lägg till uppdrag på flera kunder samtidigt
Redigera grunduppgifter för flera kunder samtidigt