Fakturering

Via menyvalet Fakturering kan du registrera/skapa fakturaunderlag på de tider och utlägg som har registrerats på respektive kund. Godkända fakturaunderlag kan sedan hämtas och överföras till ditt ekonomiprogram.