Fakturering

Via menyvalet Fakturering kan du skapa fakturaunderlag på de tider och utlägg som har registrerats på respektive kund. Godkända fakturaunderlag kan sedan hämtas och överföras till ditt ekonomiprogram.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.