Prislistor

Under Underhåll - Prislistor lägger du upp byråns prislistor. Därefter finns de tillgängliga att väljas in på kunden i kundregistret. Du kan för en av dina prislistor ange att den ska användas som standard. Det innebär att prislistan automatiskt väljs in när du lägger upp en ny kund.

När du lägger upp en prislista är det aktiviteterna som finns upplagda på respektive uppdrag som du prissätter. Beroende på hur aktiviteterna är definierade under Underhåll - Uppdrag kan en aktivitet antingen prissättas per timme eller per transaktion.

När du skapar en ny prislista kan du göra inställningar för visningen av listan. Det är möjligt att välja om priserna ska läggas till Oberoende av aktivitet, Per uppdrag eller Per aktivitet. Du kan också välja om listan ska läggas till Oberoende av medarbetare, Per prisgrupp eller Per medarbetare.

Det är möjligt att göra urval för uppdrag, aktivitet, medarbetare och prisgrupp. Det är möjligt att göra urval för uppdrag, aktivitet, medarbetare och prisgrupp. Om du exempelvis har ställt in att en lista ska visas Per uppdrag och Per medarbetare, kan du filtrera och välja vilka uppdrag och medarbetare som du vill ska visas i listan.